Vanliga missuppfattningar om analytisk dimensionering (del 1)

Tidigare i veckan flaggade jag för kommande inlägg som skulle behandla några vanliga missuppfattning om analytisk dimensionering. Här kommer del 1…

”Analytisk dimensionering kräver alltid beräkningar och en kvantifiering av brand- och utrymningsförlopp”

Beräkningar ska endast ses som ett av de beslutsunderlag som kan behöva ta fram för att avgöra om en byggnads brandskydd är att beakta som tillfredsställande. Ofta kommer man mycket långt med logisk slutledningsförmåga och kan redan tidigt avgöra att en föreslagen utformning har likvärdig eller bättre säkerhet än den lösning som fås med förenklad dimensionering.

Ett logiskt kvalitativt resonemang där motiv och argument för den valda lösningen redovisas kan ibland vara tillräcklig verifiering. I sådana fall är det viktigt att de logiska resonemangen är väl underbyggda och dokumenterade, t ex genom statistik, tidigare experimentella studier eller utredningar. Glömt inte bort att tänka är 95 % och räkna 5 %…