0 reaktion på “Nettoarea vid utrymningsdimensionering