Nyttigt om trycksättning av trapphus

Jag hittade denna på SFPE:s hemsida…

m_ferreira_Page_01

En slutsats är att ett “dilution system”, dvs. användning av utspädning, är ett effektivt alternativ till traditionell trycksättning genom att frisk luft tillförs, brandgaser och rök förs bort samt då dimensioneringen inte är lika känslig för skorstenseffekter.

Denna teknik har visserligen förespråkats av Lars Jensen sedan många år och det är också den teknik som används i trycksättningen av trapphus och hisschakt i Turning Torso. Men jag är glad att utvecklingen går framåt med fler FoU-insatser. Det har varit ganska magert på trycksättningsfronten under många år.