Tekniska byten i sprinklade byggnader

image

Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med SP Trätek för att genomföra olika fallstudier av tekniska byten vid installation av sprinkler i byggnader. Fallstudierna bygger på min tidigare rapport om verifiering av brandsäkerheten i byggnader med sprinkler. Precis innan semestern blev den svenska versionen av slutrapporten klar. Ta gärna en titt!

PS / Slutrapporten hänvisar till en LTH-rapport “Case studies on the Verification of Fire Safety Design in Sprinklered Buildings”. Denna rapport är inte publicerad än så leta inte för mycket… / DS