Tillförlitlighetstankar

Tillförlitligheten för de aktiva systemen är viktig vid analytisk dimensionering och när risk ska beräknas. Ofta funderar jag om de data på tillförlitlighet som anges återspeglar vad jag i min dimensionering menar med att exempelvis sprinklersystemet ”fungerar”.

I en sammanställning av tillförlitlighetsdata för automatiska vattensprinklersystem anges siffror på ”reliability of success” på 80-99,5 %. Vad menas egentligen med ”success”? För mig handlar det om att sprinklersystemet är kapabelt att släcka alternativt kontrollera branden på ett sådant sätt att utrymning av byggnaden kan göras utan problem. Det räcker inte med att statistiken visar att sprinkler aktiverat, utan den ska också ha gett önskvärd effekt. Framförallt med hänsyn till personsäkerhet, och inte egendomsskydd.