Trapphus i höga byggnader

När Turning Torso och Kista Science Tower projekterades i början av 2000 var BBR inte helt med på att Tr1 trapphus kunde utgöra det enda trapphuset i en byggnad, oavsett antal våningar. Nu för tiden har BBR reviderats och i Boverkets rapport om ”Utrymningsdimensionering” kan man läsa att för byggnader med 17 eller fler våningsplan ska det finnas minst ett trapphus Tr1 och övriga trapphus ska vara minst Tr2.

Vad som också framgår i rapporten (sid 23) är att ”analytisk dimensionering bör användas som metod för att verifiera att säkerheten är otillfredsställande”. Tack, Boverket den verifieringen klarar nog de flesta av oss konsulter utan svårighet.

0 tankar kring ”Trapphus i höga byggnader