Verifierade Förenklade Alternativ

I Brandskyddshandboken 2012 introduceras ett antal s.k. Verifierade Förenklade Alternativ (VFA). Ett VFA presenterar en färdiganalyserad lösning på ett vanligt problem som egentligen skulle kräva analytisk dimensionering och enligt författarna till Brandskyddshandboken kan VFA i praktiken användas som en lösning i förenklad dimensionering. Ett antal VFA ska finnas tillgängliga via Brandskyddshandbokens hemsida.

vfa

Jag tycker att detta är en intressant utveckling och ser en möjlighet för oss brandingenjörer, att i likhet “Creative Commons” för konstnärliga verk, dela med oss av våra verifieringar på relativt enkla problem och skapa en intressant marknad för innovation och utveckling. Just nu jobbar jag med fallstudier relaterade till tekniska byten och sprinkler. Kanske kan detta resultera i några nya VFA:s!?!

En tanke kring ”Verifierade Förenklade Alternativ

  1. Ulf Carl Johansson

    Min åsikt är att detta borde vara en del av varje funktionsbaserat regelverk.

    Om man ser det från ett holistiskt perspektiv så borde situationer där samma problem (exempel: utökade gångavstånd) analyseras om och om igen med samma design, analysmetod och resultat, så borde detta utgöra ett ”verifierat exempel”. Nästa steg borde vara att Boverket lägger till detta i regelverket som ett alternativ till orginalutformningen. Detta borde leda till en väldigt kostnadseffektiv utveckling av vårat byggnadstekniska brandskydd där vanliga alternative designer blir förenklad dimensionering.

Kommentarer är stängda.