Dimensionering av bärverk i bostäder med klassificering (R 60 + sprk vs. R 90)

 warninglabel_security

I Eurocode SS-EN 1991-1-2 redovisas ett sätt att beräkna den ekvivalenta brandvaraktigheten, vilken är en metodik för att översätta en given brandbelastning till en påverkan motsvarande den som fås vid provning enligt “standardbrandkurvan”. Den ekvivalenta brandvaraktigheten styrs av materialegenskaper i omslutande ytor, brandbelastningen och öppningsfaktorn:

image 
Om den ekvivalenta brandvaraktighet är mindre än den tid som gäller enligt klassificeringsmetoden (R 30, R 60 eller R 90) så uppfylls kravet på bärförmåga. Kb och Wf i ekvationen ovan är materialberoende resp. öppningsfaktorrelaterade variabler.

Med hjälp av ovanstående ekvation går det att räkna ut vilken brandbelastning som krävs för att få en ekvivalent varaktighet på exempelvis 60 min. I ett illustrativt exempel avseende ett hus i betong med en trerumslägenhet på 94 m2, 2,4 m i tak och en öppningsfaktor på 0,04 resp. 0,06 fås följande resultat:

  • För en öppningsfaktor på 0,04 krävs en brandbelastning på mindre än 683 MJ/m2 för att brandvaraktigheten ska understiga 60 min (standardbrandkurva). Motsvarande brandbelastning för 90 min är 1023 MJ/m2.
  • Om öppningsfaktorn är 0,06 krävs en brandbelastning på 926 MJ/m2 för 60 min och 1389 MJ/m2 för 90 min.

Sannolikheten att den faktiska brandbelastningen överskrider någon av de “dimensionerande” brandbelastningar som anges ovan, listas i nedanstående tabell.

Brandbelastning Sannolikhet q>q,d
683 MJ/m2 (60 min, öppn.faktor 0,04) 73,5 %
1023 MJ/m2 (90 min, öppn.faktor 0,04) 13,8 %
926 MJ/m2 (60 min, öppn.faktor 0,06) 22,3 %
1389 MJ/m2 (90 min, öppn.faktor 0,06) 7,0 %

Eftersom vi är intresserade av se vad som händer med sannolikheten för kollaps om vi går från R 90 till R 60 och sprinkler, upprepar vi beräkningarna av nödvändig tillförlitlighet på sprinklersystemet, redovisade i tidigare inlägg:

  • För en öppningsfaktor på 0,04 blir förväntad sprinklertillförlitlighet 73,5 % x (1-P,sprk) = 13,8 % vilket blir 81,2 %.
  • För en öppningsfaktor på 0,06 blir förväntad sprinklertillförlitlighet 22,3 % x (1-P,sprk) = 7 % vilket blir 68,6 %.

Båda dessa värden ligger klart under den troliga tillförlitligheten på ett sprinklersystem som är i storleksordningen av 90-95 %. Alltså finns det indikationer på att R 60 + sprinkler totalt sätt är en säkrare lösning än R 90.

I morgon tittar jag närmre på kontorsbyggnader…

0 tankar kring ”Dimensionering av bärverk i bostäder med klassificering (R 60 + sprk vs. R 90)

  1. Pingback: Wuz » Dimensionering av bärverk i kontor med klassificering (R 60 + sprk vs. R 90)