Val av brandbelastning – klassificeringsmetoden vs. modell av naturligt brandförlopp

Jag har fått lite frågor de senaste dagarna om veckans blogginlägg i kategorin “Bärförmåga vid brand”. Några frågor berör val av brandbelastning kopplat till antingen dimensionering genom klassificering (BBR 5:82) eller dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp (BBR 5:83). Här kommer ett förtydligande…

Dimensionering genom klassificering (BBR 5:82), dvs. R 30, R 60, R 90 osv.

För att kunna använda rätt kolumn i tabellerna som tillhör BBR avsnitt 5:821 så ska du göra så här:

  1. Handlar det om bostads- och kontorslägenheter, skolor, hotell, personbilsgarage, livsmedelsbutiker, lägenhetsförråd och jämförbara brandceller?Välj första kolumnen i tabell 5:821 a resp. 5:821 b.
  2. Är byggnaden försedd med automatisk vattensprinkleranläggning?Välj första kolumnen i tabell 5:821 a resp. 5:821 b.
  3. Uppfyller du varken punkt 1 eller punkt 2?Fastställ dimensionerande brandbelastning genom att använda dig av Boverkets “Handbok om brandbelastning”. Använd sedan denna brandbelastning för att välja rätt kolumn i tabell 5:821 a resp. 5:821 b.

Dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp (BBR 5:83), dvs. ett fullständigt brandförlopp 

Om du väljer att projektera brandskyddet för bärverken baserat på en modell för naturligt brandförlopp så måste du (nästan) GLÖMMA allt som har med BBR avsnitt 5:82 att göra. Det finns i princip ingen koppling mellan de två metoderna, annat än att det står dig fritt att välja vilken av dem som du vill tillämpa.

  1. Använd Boverkets “Handbok om brandbelastning” för att finna den dimensionerande brandbelastningen för din byggnad. Glöm inte bort att ta med både permanent och variabel brandbelastning.
  2. Kontrollera om du måste tillämpa säkerhetsfaktorn beskriven BKR 10:221, dvs. att öka den dimensionerande brandbelastningen med 50 % om byggnadsdelen, enligt den första kolumnen i tabell 5:821 a i BBR, skall vara utförd i klass R 90.
  3. Är din byggnad försedd med automatisk vattensprinkleranläggning så kan du multiplicera din dimensionerande brandbelastning (efter hänsyn till eventuella säkerhetsfaktorer) med reduktionsfaktorn 0,61.

Exempelvis så är den dimensionerande brandbelastningen enligt handboken 570 (= 50 + 520) MJ/m2 golvyta för kontor upp till fyra våningar. För ett kontor med fem våningsplan eller fler blir den dimensionerande brandbelastningen 570 x 1,5 = 855 MJ/m2 golvyta.

Skulle du ha sprinkler i ditt kontor blir den dimensionerande brandbelastningen upp till fyra våningar lika med 570 x 0,61 = 348 MJ/m2 golvyta. Motsvarande värde för en kontorsbyggnad med fem våningsplan eller fler blir 570 x 1,5 x 0,61 = 522 MJ/m2.

Observera att du sedan vid dimensionering av bärförmågan både ska ta hänsyn till den fullständiga brandförloppet och lokal brandpåverkan.

Det är också viktigt att hålla tungan rätt i mun när det gäller enheten på brandbelastningen. I klassificeringssammanhang (BBR 5:82) uttrycks den som MJ/m2 omslutningsyta, medan den ofta uttrycks som MJ/m2 golvyta vid dimensionering av naturligt brandförlopp.