Vilken tillförlitlighet förväntas av sprinkler i en byggnad upp till 4 våningar?


Dimensionering med en modell av naturligt brandförlopp ger projektören en möjlighet att reducera den karakteristiska brandbelastningen med en faktor 0,61 om byggnaden är försedd med ett sprinklersystem. I mitt tidigare inlägg om R 60 + sprinkler vs. R 90 har jag visat att sprinklerns tillförlitlighet förväntas vara 94,4 %. Här kommer svaret på vilken tillförlitlighet som förväntas i en byggnad upp till 4 våningar. Exemplet gäller för ett bostadshus.

  • Grundkravet R 60 innebär att den dimensionerande brandbelastningen är samma som den karakteristiska (80% fraktilen), vilken är 948 MJ/m2 för bostäder i Eurocode.
  • En reduktion med 0,61 vid sprinklerinstallation ger en dimensionerande brandbelastning på 578 MJ/m2

Eftersom fördelningarna är kända går det att beräkna sannolikheten att den faktiska brandbelastningen överstiger den dimensionerande. I fallet utan sprinkler (948 MJ/m2) är denna sannolikhet 20 % och i fallet med sprinkler (578 MJ/m2) är den 81,7 %. Förväntad tillförlitlighet på sprinklersystemet kan då beräknas till 81,7 % x (1-P,sprk) = 20 %, vilket blir 75,5 % dvs. en bra bit lägre än de värden som går att finna i flertalet dimensioneringsguider.

Sammanfattningsvis så är det olika förväntningar på sprinklersystemet beroende på om det är en byggnad med 4 eller färre våningar (R 60) eller en byggnad med 5 eller fler våningar (R 90). I byggnaden med grundkrav R 60 förväntas sprinklersystemet ha en tillförlitlighet på minst 75,5 % för att säkerheten ska vara likvärdig vid sprinklerinstallation, medan i byggnader med grundkrav R 90 måste tillförlitligheten vara minst 94,4 %.

Om vi antar att sprinklern fungerar med en tillförlitlighet på 95 %. I så fall är säkerhetsfaktorn (behov/förmåga) 1,0 för R 90 och 1,26 för R 60. Borde det egentligen inte vara tvärtom!?!

Nästa inlägg i debatten om sprinklereffektivitet och möjliga reduktioner av krav på bärförmåga vid brand kommer att gå vidare in i klassificeringssystemet och utvärdera om R 60 + sprinkler verkligen är lika säkert som R 90. Håll ut med att studera projektarbetet “Tillförlitlighet för automatiska vattensprinkleranläggningar – en analys av befintlig statistik” så länge.