Är brandkonsulterna oemotsagda?

Det rasar en debatt i Räddningsverkets tidning Sirenen  som föranleddes av Stig Dahlén ”Sista Ordet” i nr 1/2007. Stig Dahlén skriver om lama sprinklerkrav och stora brandskadekostnader. Dahlén poängterar att sprinkler installeras till billigast penning om det sker i samband med nybyggnation och att byggherren anlitar brandkonsulter med beställningen ”Brandskyddet ska uppfylla lagens minimikrav, men får inte kosta en krona extra”. Vidare fortsätter Dahlén med ”Inga tankar på att tusentals människor vistas i en lokal som på några minuter kan bli en dödsfälla. Måste vi uppleva ett ”Estonia på land” med flera hundra döda innan opnionen framtvingar skärpta regler på sprinkler?”

Dahléns krönika fick både medhåll och mothug i det påföljande numret av tidningen (nr 2/2007). Staffan Bengtsson (Brandskyddslaget AB) försvarar brandkonsulten och tycker att Dahléns krönika ”präglas…av flera missförstånd och okunskap”. Bengtsson har trots sin mångåriga erfarenhet ”aldrig eller ytterst sällan fått beställningen” att brandskyddet inte får kosta en krona extra utöver miniminivån.  I samma nummer ger Hans Andersson (Svenska Brandskyddsföreningen) Dahlen medhåll ”Brandkonsulterna har ett öppet spelfält och får stå oemotsagda”.

I veckan kom Sirenen nr 3/2007 där debatten fortsätter. Ladda ner det senast numret och läs vad AnnaCarin Carlén (Brandkonsulten AB) och Nils Friman (f.d. brandbefäl i Stockholm och Solna-Sundbyberg) tycker i frågan. Kanske läge att dela med sig av en egen åsikt här på bloggen?