Brand i hög byggnad i Moskva

1082542

Brandskydd under byggnation är viktigt och ibland problematiskt. I en hög byggnad kan svårigheterna bli ännu mer påtagliga. Sprinklersystem och räddningshissar är kanske inte driftsatta och det finns öppningar mellan våningsplan och schakt som ännu inte tätats. Igår började det brinna på 67:e våningen (250 m ovan mark) i en ännu ej färdigställd byggnad. Inga människor har kommit till skada, men räddningstjänsten står inför en svår uppgift i att kunna bemästra branden. och helikoptrar har använts för vattenbombning.