Brandteknisk ingenjörsvetenskap

Brandteknisk ingenjörsvetenskap är ett område som bygger på tillämpningen av vetenskap och ingenjörsprinciper i syfte att skydda och rädda människor och deras omgivning från brand. Området innefattar bland annat analys av bandrisker; begränsande av brandskador genom riktigt utförande, konstruktion, ordnande samt användning av byggnader, anläggningar, material, konstruktioner, industriprocesser och transportsystem; utförande, installation och underhåll av detektions-, släck- och kommunikationssystem; samt analys och utredning av brandförlopp och brandorsaker.

…i fall du behöver förklara för någon vad du sysslar med…