Det kom ett mail…

Vilka är de legala baser och regler för användning av brandsektionering i industriella köks ventilations system?

Korresponderande till regionala samt nationella regler för ventilations rör inom byggnad med mer än två våningar samt ventilations system som överbryggar två brandceller. Dessa system måste designas på ett så sätt att brandspridning ej kan ske till intilliggande brandcell.

Konrensponerande till DIN 18869-4 (som gäller för rör för ventilations system inom kök och livsmedels industri) och LUAR (nationell tysk guidelinje för brandskydds regler för ventilations system) skall i ventilations system från kök installeras en brandklassad avstängare i klass K 90 (DIN 4102-06). Sådan avstängare erfordrar en officiell användare certifikat för generell konstruktions godkännande. (acceptans för användning med aerosol innehållande luft måste anges).

Automatisk översättning i all ära, men en enkel språkkoll vore på sin plats innan massutskick. Ovanstående text kommer från ett mail om “Brandavskiljare för storköksventilation” skickat av Previs tidigare idag. Frågorna hopar sig:

  • Vad har vi för legala baser?
  • Har vi regionala regler för brandskydd?
  • Hur ordnar jag med en “officiell användare certifikat för generell konstruktions godkännande”?
  • Hur många särskrivningar kan tillåtas per 1000 ord?