Diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg – 10 år efter

Natten mellan den 29 och 30 oktober 1998 inträffade Sveriges hitintills största brandkatastrof. 63 ungdomar miste livet och drygt 200 skadades. En minnessten avtäcktes under onsdagskvällen för att hedra de unga offren för katastrofen och det senaste numret av Sirenen tar upp brandkatastrofen med fokus på den viktiga frågan – har vi lärt något?

image

Räddningsverkets observatörsrapport “Brandkatastrofen i Göteborg 98-10-29” gör ett försök att beskriva hur flera faktorer samverkade till den värsta brandkatastrofen i Sverige i modern tid:

1. Det var för mycket folk i lokalen.
2. Brandförloppet var snabbt.
3. Branden har haft möjlighet att växa sig stark innan den blev upptäckt.
4. En av de två utgångarna var blockerad av branden redan när den upptäcktes.
5. Den återstående utgången var smal.
6. Det uppstod panik.

I respekt för alla de som drabbats av brandkatastrofen bör vi säkerställa att vi beaktar ovanstående faktorer när vi projekterar brandskyddet i liknande lokaler. Det svåra är bara hur vi ska hantera den “mänskliga faktorn” som var klart avgörande för skadeutfallet i Göteborg. Hade lokalen använts för det ändamål som den var avsedd för (max 150 personer) visar enkel matematik att skadeutfallet troligen hade blivit ett fåtal lindrigt skadade.

Branden på Station Night Club (Rhode Island, USA) visar hur liten tidsmarginalen är för säker utrymning och Sydsvenskan rapporterar idag om stora brister i brandskyddet på dansställen. Var och när händer nästa katastrof?