En cigarettfimp, sex våningar och nio minuter

Sommaren 2006 brann det i Colindale, London. En häftig brasa där ett sexvåningshus med trästomme gick upp i rök på nio minuter efter att en cigarettfimp kastats lite väl vårdslöst.

Branden inträffade under byggtiden och spred sig dedssutom till närliggande byggnad. Det går att bygga brandsäkra trähus, men det kräver eftertanke. Speciellt viktigt är brandskyddet under byggnation, då flera av brandskyddsåtgärderna ännu inte är på plats. Branden i Colindale är unik i sin storlek och hastighet och är direkt relaterad till konstruktionsmaterialet, dvs. trä. Efter branden höjdes kritiska röster mot använding av trä i hus högre än två våningar, en kritik som drevs mer av marknadskrafter än av faktiska hotbilder.

En plan för hur brandskyddet under byggtiden bör tas fram och denna bör omfatta någon form av riskbedömning relaterat till byggkonstruktion, antändningskällor mm samt hur riskerna ska hanteras. Några viktiga aspekter är bland annat:

  • Förbud mot rökning och hantering av öppen låga
  • Brandsläckare i tillräcklig omfattning
  • Borrning under kontrollerade former med skarpa borrar (undvika onödig friktion)
  • Hetarbetstillstånd
  • Håll arbetsplatsen ren från emballage och brännbart skräp
  • Placera brandfarliga varor på en säker plats

Läs mer i denna rekommendation från brittiska UK Timber Frame Association.