FM Global datasheets

DATA_sheets 

FM Global har nyligen gjort sina ”data sheets” tillgängliga för oss alla. Faktabladen är ”engineering guidelines” som syftar till att minska risken för egendomskador vid bland annat brand. De baseras på forskning, erfarenhet från skador, konsensus från standardiseringskommittéer, tillverkare m.fl. Efter du registrerat dig på hemsidan har du tillgång till en grym kunskapssamling. Passa på att ladda hem deras specialpaket för arkitekter och ingenjörer där de samlat ihop en minimikollektion anpassad för den tänkta användader (bara 66 dokument).