Förvånade och upprörda grannar

I helgen brann det i ett radhus i Lund. Sydsvenskan rapporterar om ”upprörda grannar” och att räddningstjänsten påbörjaden insatsen med en handbrandsläckare eftersom släckbilen var upptagen på annat håll och kom först efter 12 min. Varje år inträffar c:a 6300 bränder i bostäder och Räddningsverket konstaterar i sin informationsbroschyr Rädda liv, rädda hem! att:

”På bara några minuter kan ett rum bli fyllt av giftig rök och i värsta fall övertänt.
Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats”

Jag förstår att den frustration man kan känna när de stora brandbilarna uteblir, men jag vill också poängtera att 12 min är inte överdrivet lång tid för att påbörja en insats. Visst finns det ett solkart samband mellan tiden då insatsen påbörjas och hur stora brandskadorna blir. Men, en brand som först upptäcks av utomstående har redan blivit så stor att skadorna blir omfattande. Ett tecken på en fullt utvecklad brand, dvs. när allt brännbart brinner är att flammor slår ut genom fönstret. Det enda räddningstjänsten kan göra i ett sådant läge är att förhindra spridning av brand till intilliggande hus/lägenheter. Något som de ska ha minst 60 min på sig att göra om brandskyddet är rätt utformat.

Det finns en bra video  – 600 grader – som visar hur bränder beter sig i det tidiga förloppet. Mycket informativ för den som vill veta mer.