Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

image   katarina

Restvärdesräddning är ett hett ämne i många kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I mitt arbete med Västerås domkyrka utgör planeringen för insats och restvärdesräddning en betydelsefull del för att säkra de värdefulla kulturskatterna vid en brand. Riksantikvarieämbetet publicerade nyligen en webbaserad handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning. Boken är en hjälp i det förebyggande arbetet mot exempelvis bränder i kyrkor och vattenskador på arkivsamlingar.

PS / Välkomna alla nya e-postprenumeranter. Har du inte anmält dig? Klicka på länken till höger… / DS