Samtidigt i butiken…

Brandlarm utlöstes 17.47 pga vattenånga vid rengöring av köttberedning. Jouransvarig såg omgående till att tömma butiken från kunder. Samtliga kunder var ute ur butiken kl.17:49. Jouransvarig + personal gick säkerhetsrunda och konstaterade att lokalen var tom samt att det ej fanns någon synlig brand. Samtlig personal var ute ur butiken kl.17:51. Brandkåren anländer kl.17:54.

Självklart är falsk larm trist, men de ger i alla fall möjlighet till en realistisk övning. Jag är imponerad av tiderna…