Topp 40 – brandfarligaste byggnaderna 1996-2007

Jag har tittat på Räddningsverkets insatsstatistik för 1996-2007 omfattande drygt 130 000 bränder. Här får ni  Topp 40 av de “brandfarligaste” byggnaderna i Sverige. Listan är baserad på sannolikheten att bli lindrigt skadad eller värre givet att brand uppkommer. Listan redovisar alltså de byggnader där möjligheteten till trygg utrymning vid brand är som sämst.

 1. Rad-/par-/kedjehus
 2. Kriminalvård
 3. Åldringsvård
 4. Reparationsverkstad
 5. Övrig vårdbyggnad
 6. Flerbostadshus
 7. Hotell/pensionat
 8. Psykiatrisk vård
 9. Elevhem/studenthem
 10. Villa
 11. Fritidshus
 12. Restaurang/danslokal
 13. Kyrka/motsvarande
 14. Sjukhus
 15. Kemisk industri
 16. Bensinstation
 17. Fritidsgård
 18. Industrihotell
 19. Lantbruk, ej bostad
 20. Parkeringshus
 21. Handel
 22. Idrottsanläggning
 23. Teater/biograf/museum/bibliotek
 24. Lager
 25. Förvaltningsbyggnad/kontor
 26. Tunnel/underjordsanl.
 27. Kommunikationsbyggnad
 28. Livsmedelsindustri
 29. Metall-/maskinindustri
 30. Kraft-/värmeverk
 31. Annan tillverkn. ind
 32. Försvarsbyggnad
 33. Rivningshus
 34. Annan industri
 35. Trävaruindustri
 36. Förskola
 37. Skola
 38. Textil-/bekläd. industri
 39. Avfall/avlopp/rening
 40. Byggnadsplats

Det skiljer en faktor 30 i sannolikhet mellan första och sista plats på listan och det känns betryggande att barnen är trygga i skolan och på dagis. Men, hur står det egentligen till med våra vårdboenden? Helt uppenbart så är brandskyddet inte helt OK där. Kanske dags för boendesprinkler