Tveksamt PM om “Brandskydd i praktiken”

Södertörns brandförsvarsförbund bjuder in till en diskussionsfika den 28 mars med anledning av sitt nya PM “Brandskydd i praktiken

Diskussionsfika

I PM:et tas bl.a. följande punkter upp:

 1. Utrymning via brandförsvarets bärbara stegar (utskjutstege) från flerfamiljshus
 2. Separat räddningsväg för fastigheter
 3. Sammanhållen bebyggelse i områden med långa insatstider

Södertörns brandförsvar går ganska långt när de “förordrar att byggnader utförs så att ingen stegutrymning skall behöva genomföras för de boende”. Enligt deras PM “ska tekniska lösningar tillföras trapphuset så att det även vid nödlägen alltid är en säker väg ut”. Man ger också exempel på lämpliga lösningar där bland ett trapphus i Tr2, eller att förse trapphuset med automatisk brandgasventilation samt dörrstängare på lägenhetsdörrar. Vidare tycker man att det inte går att bygga radhus i områden med förlängd insatstid, utan i sådana områden bör det endast finnas friliggande hus.

Jag har flera argument som talar mot Södertörns förordnanden, men det dröjer till nästa vecka innan jag kan presentera dessa. Väntar på statistik från MSB… och lite egna analyser. Tills dess vore det intressant att höra hur ni ser på saken. En fundering är i alla fall om Tr2-trapphus kan likställas med dörrstängare och automatisk brandgasventilation av trapphuset? Är detta förenklad dimensionering, verifierad av Södertörns brandförsvarsförbund? En avvikelse från BBR är det i alla fall…

Edit: Det kommer ta några dagar innan jag utvecklar mina tankar i detta område. Väntar på statistik från MSB…

6 tankar kring ”Tveksamt PM om “Brandskydd i praktiken”

 1. Fredrik Hiort

  Södertörns PM är tyvärr helt i linje med en tradition med gamla PM där diskussion och resonemang gått före analys.

  1. Att ange att dörrstängare och brandgasventilation skulle vara ett acceptabelt alternativ till Tr2-trapphus är en lösning som vid en ganska enkel analys kan konstateras inte acceptabel.

  Jag är helt övertygad om att denna lösning, presenterad av en brandskyddskonsult, skulle skjutits i sank av Södertörn för att den inte är korrekt verifierad.

  2. Att dra slutsatsen att problemet med sammanhållen småhusbebyggelse har att göra med räddningstjänstens insatstid är inte korrekt.
  De radhusbebyggelser som gått en totalskada till mötes är i så gott som samtliga fall placerade inom det som vanligen kallas ”normal insatstid”.

  Det är dessutom så att det som varit problemet med brandskyddet för radhusbebyggelse är en byggmetod som inte använts bland seriösa byggare (brandskyddskonsulter) under de senaste 15 (?) åren.

  Om denna utformning är ett stort samhällsproblem/individproblem bör alltså Södertörn snarare göra en analys och därefter använda sig av sitt tillsynsinstrument för att ”kräva” åtgärd. Detta naturligtvis givet att analysen visar att åtgärden är skälig.

 2. Fredrik Inläggsförfattare

  Fredrik! Håller med! Vi vill inte ha dessa PM i olika kommuner med tyckande om hur man bör bygga. Om jag är rätt informerad så lämnade Södertörn inte något remissvar till BBR 19…

 3. Nina Eriksson

  Jag tycker att Södertörns PM är intressant.
  Vi har alla syftet med ett bra brandskydd och säkert boende, hur vi uppnår det och viken nivå, det kan vi tvista om i evighet :-)
  För oss är det i alla fall att tydligt att det är mycket som rimmar illa med varandra.
  Kraven på brandskydd i BBR, skäligt brandskydd i LSO och MSBs nollvision.

  Jag tror själv inte att stegutrymning med bärbara stegar är ett särskilt bra alternativ, hur många med funktionshinder är det som skulle klara av att ta sig ner för en sådan stege från fjärde våningen. Som vi har sett de senaste dagarna så kan personerna behöva utrymma ganska snabbt och med eld i baken hoppa ner sju våningar på en hoppkudde eller slänga sig i armarna på en brandman i en stegbil.
  Tack och lov att detta inte inträffar särskilt ofta.

  Det är bra om möjligheterna att kunna utrymma med stege finns kvar om det är så att vägen till trapphuset i lägenheten är blockerad som i de två ovanstående fallen men det kanske finns andra åtgärder som kan komplettera brandskyddet, höja nivån i stället, förbättra skyddet.

  Jag hoppas att ni kan få en konstruktivt möte där ni inte sågar varandra längs med fotknölarna med tredje mans fokus i tankarna.

  /Nina

  1. Fredrik Inläggsförfattare

   Jag har inget emot det sakliga innehållet i Södertörns PM, dvs. att det är komplicerat med stegutrymning. Mitt problem är att man anser att byggreglerna inte räcker till, vilket är förvånansvärt märkligt eftersom dessa gäller i hela landet och är samhällets definition på vad som är att beakta som tillfredsställande brandskydd. Projektering av brandskydd ska styras av myndighetsföreskrifter och inte lokala PM.

 4. Mats

  Fokus hamnar lite fel om man ser den i PM:t föreslagna utformningen av trapphus som något som ska ersätta ett Trapphus Tr2 som enda utrymningsväg. Se istället dörrstängare och automatisk brandgasventilation som åtgärder för att minska sannolikheten att stegutrymning ska behövas, även om möjligheten till stegar som andra utrymningsväg fortfarande ska finnas kvar. Ett sätt att höja säkerheten som är mindre kostsamt än att bygga Tr2-trapphus. Problemet är då att Södertörn föreslår att man ska bygga på ett sätt som innebär att säkerhetsnivån blir högre än vad som krävs i Boverkets byggregler och det är det ju aldrig någon som vill. Money talks.

  Sen har jag svårt att se problemet i att SBFF har en åsikt som avviker från Boverkets. Åsiktsfrihet är en grundlagsskyddad rättighet som bör gälla såväl organisationer som privatpersoner. Däremot blir det ett problem om en myndighet försöker få en åsikt att framstå som en tvingande författning. Det har emellertid så vitt jag vet inte skett i detta fall.

Kommentarer är stängda.