BlenderFDS – ett framtida alternativ till Pyrosim

Jag snubblade nyss över BlenderFDS – en öppen källkod till ett s.k. grafiskt användargränssnitt för FDS indata, liknande det kommersiella Pyrosim.  BlenderFDS har utvecklats av en grupp FDS-användare och kan användas för att rita upp geometrier och exportera dessa till en indatafil som FDS kan läsa. Det är också möjligt att importera CAD-filer.

Tanken bakom BlenderFDS är att användaren ska ha full kontroll över indatafilen. Därför ställs också högre krav på tekniskt kunnande. Programmet innehåller exempelvis ingen kontroll att de data och den kod du skriver är korrekt. Support sker via ett “community” och version 0.44 finns nu att ladda ner från projektets hemsida.