Brandmodellering – var är vi och var ska vi?

Förra hösten på den 8:e IAFSS-konferensen höll Kevin McGrattan på NIST en presentation om “Fire Modeling: Where Are We? Where Are We Going?”. I sitt paper skriver McGrattan bland annat att det finns ett eftersläpp på c:a 10 år mellan vår empiriska förståelse för ett brandrelaterat fenomen tills dess att fenomenet kan beskrivas med en datormodell. Han skriver också att vi idag kan göra ganska säkra uppskattningar av temperatur och transport av värme och brandgaser, inom 20 % om vi är skickliga. När det gäller flamspridning, släckning, produktion av brandgaser etc. krävs en detaljeringsgrad avseende kemisk och fysikaliska processer som ännu inte finns i modellen.

image
McGrattan diskuterar också skillnad CFD-teknik mellan LES och RANS. FDS använder som bekant LES, medan andra koder som Sofie, Jasmine och SmartFire använder RANS. På NIST finns det en bestämd uppfattning att LES är den bästa tekniken som finns för att representera plymer, takstrålar och andra branddrivna flöden. NIST tror att det bara finns plats för LES i framtiden när modellerna blir mer och mer komplexa. Anledningen att RANS tappar mark är att de tidsmedelvärden som denna CFD-teknik använder inte kan modellera branddynamiken med tillräcklig precision.

PS / Läs gärna McGrattans artikel och missa inte hand finfina (och enkla) förklaring av LES på sidan 9 / DS