Dalmarnock Fire Tests

University of Edinburgh genomförde under 2007 några brandförsök i storskala (Dalmarnock Fire Tests) för att undersöka hur väl våra ingenjörsverktyg är validerade och vilka svårigheter som finns i modelleringen. Dokumentationen från försöken finns tillänglig på nätet och två av de mest intessanta avsnitten är:

A Priori Modelling of Fire Test One
Posteriori Modelling of Fire Test One

Ska du bara läsa en av ovanstående så koncentrera dig på ”priori modelling”. Här har åtta simuleringar gjorts med lite olika modeller för att försöka få en bild av brandförloppet i en lägenhet. Resultatets spridning är faktiskt ganska skrämmande, även om det inte förvånar särskilt mycket