Issue # 239

Idag har jag hittat och rapporterat min första bugg till FDS ”Issue tracker”. Jag försökte modellera en brand med ’spread_rate’ på en VENT som skulle starta på en viss tidpunkt. Problemet jag hittade var att kontrollfunktionen i FDS5 på något sätt ignorerar ’spread_rate’-funktionen och låter hela ytan brinna med en gång, se figuren nedan.I och med lanseringen av FDS5 har NIST ett helt nytt forum för att rapportera problem samt för att diskutera modellen. Via ”Issue tracker” har mitt ärende fått nr 239 och blivit accepterat som en defekt i koden. Nu ska det bli kul att se vad som händer.