Maximera beräkningskapaciteten med duo/quad core

Det kan bli hur förvirrande som helst när det gäller processorer. Duo core, quad core, etc. – vad betyder vad och framförallt. Hur ska processorkraftgen utnyttjas maximalt när man kör FDS i parallellversion. Jag gjorde nyss en enkel test med två av mina 2.13GHZ Intel duo core datorer för att försöka dra några slutsatser hur processorer med två kärnor arbetar. Med vanliga fds5.exe tog det 700 s för en dator att köra simuleringen. Jag kunde dessutom köra två simuleringar samtidigt på datorn utan att effektiviteten försämrades särskilt mycket. Sedan valde jag att dela upp beräkningen i två domäner och köra fds5_mpi.exe fortfarande bara med en dator. Beräkningstiden gick då från 700 s till 400 s, en rejäl skillnad. Snabbast gick det dock om jag delade upp domänerna på var sin dator och lät dem kommunicera via MPICH2. Nu tog beräkningen endast 300 s!Slutsatsen av min lilla studie är att alla datorer som har fler än en kärna (duo/quad core) måste köras  i parallelläge med fds5_mpi.exe för att utnyttja datorkapaciteten till fullo. Ju fler domäner du har desto nogrannare måste du göra din kvalitetskontroll av beräkningen och se till att du inte får några onormala förhållanden i gränserna mellan domänerna.