Ny favoritfunktion i FDS

För några veckor sedan började jag använda funktionen ”STATISTICS” i FDS och kan med den ta fram t.ex. medeltemperaturen i en viss volym av byggnaden. Funktionen kan också kopplas till ett ”CTRL” kommando där FDS kan avbryta simuleringen om ett visst värde på exempelvis medeltemperaturen överskrids.

För närvarande använder jag dessa funktioner när jag försöker se hur vida en viss brand kan ge övertändning eller inte. I mitt fall handlar det om att avgöra om en viss brandstorlek kan orsaka en övergång till en okontrollerad brandspridning. För att detta ska kunna ske krävs att brandspridning också sker genom att brandgaslagret får en temperatur där strålningen mot golv överstiger 20 kW/m2. Jag använder statistikfunktionen i FDS för att logga medeltemperaturen i en volym längs med taket (ganska nära branden). Om medeltemperaturen i denna volym överstiger 500 C så blir strålningen mot golvet för stor och brandspridning sker. När temperaturen överskrids skapas en restartfil och FDS stänger ner. Syntaxen i FDS kan se ut som följer:

DEVC ID=’Temperature_MEAN’, QUANTITY=’TEMPERATURE’, STATISTICS=’MEAN’, SETPOINT=500., XB=x1,x2,y1,y2,z1,z2 /
&CTRL ID=’Kill’, FUNCTION_TYPE=’KILL’, INPUT_ID=’Temperature_MEAN’ /

Jag vill också passa på att nämna att aktuell version av Pyrosim (2008.1) har en bugg som gör att indata till FDS för STATISTICS blir felaktig. För att komma runt detta så använd syntax enligt ovan och lägg in del i ”Additional Records” i ”Record View” i Pyrosim.