REAC ID i FDS

Visste du att val av bränsle har stor betydelse för hur sikten försämras och hur brandgaser sprids, även om sotproduktionen (soot_yield) är densamma?

I FDS har du möjlighet att själv ange olika förbränningsparametrar under REAC ID. Bränslet molekylvikt (MW_FUEL), antal syre-, koldioxid- och vattenmolekyler (NU_O2, NU_CO2 & NU_H2O) etc. kan specificeras av användaren. Det är i huvudsak värdet på NU_O2 som styr massavbrinningen och därmed sotproduktionen. Ofta använder vi oss av trä som bränsle, men vi modifierar t.ex. soot_yield för att blanda in lite sotiga plastmaterial. Detta är inte helt bra. Trä kräver till skillnad från plats 50% mindre syre för att förbränna 1 mol. Därför får du en massavbrinning som är alldeles för hög i förhållande till det sotproduktion som anges. I figurerna nedan visas skillnaden i spridning och koncentration av brandgaser för trä och polystyren, med samma sotproduktion.

wood_360.jpg

Förbränningsegenskaper för trä

ps_360.jpg

Förbränningsegenskaper för polystyren

Skillnade är ganska påtaglig och jag rekommenderar dig att visa försiktighet innan du går in och ändrar parametrarna i REAC ID.

0 tankar kring ”REAC ID i FDS

  1. Johan W

    Hej,

    Då har vi ett svar. Använde mig av polyeuretan som bränsle i x-jobbet eftersom merparten av bränslet bestod av madrasser. Detta gjorde att sotproduktionen var extrem. Provade att ändra soot_yield men det hjälpte föga.

  2. Johan W

    Hej,

    Ja .. Det är väl inget alster som går till historien precis. Men rapportnumret är 5217.