Välj rätt gridstorlek i FDS

Kristopher Overholt från WPI har skrivit en enkel artikel om hur man väljer rätt gridstorlek för FDS. Han har även gjort ett litet program som hjälper dig att beräkna hur du lägger upp din beräkningsdomän beroende av vilken brandstorlek du har. Välj gärna “moderate” upplösning i hans program då “coarse” är alldeles för gles…

Programmet bygger på Q* och D*, något som jag skrivit om tidigare på bloggen…