Hur hänger brandskyddsåtgärderna ihop?

Att vi har mål med brandskyddet kopplat till de tekniska egenskapskraven är vi alla medvetna om, och för att kunna komma vidare i “Fire safety design with sprinklers” så sitter jag och försöker strukturera hur det hela hänger ihop. Ganska på en gång kör jag fast. Det är hyfsat enkelt att utifrån BBR:s struktur beskriva hur exempelvis avsnittet om “Utrymning vid brand”, dvs avsnitt 5:3 hänger ihop. Avsnittet byggs upp av fyra viktiga delar; tillgång till utrymningsväg, gångavstånd, framkomlighet och utrustning.

skyltar

Den stora frågan i sammanhanget när det gäller “tekniska byten” är om det är möjligt att ranka vilken betydelse som de olika delarna har för att uppnå de krav och mål som finns när det gäller utrymning vid brand? Just nu känns det ganska hopplöst, men det är alldeles för tidigt att kasta in handsken. Jag fortsätter med mina felträd och beskrivningar så får vi se hur det slutar.