Sverige vann! (…eller förlorade?!?)

flaggor

Jag har gått igenom byggreglerna i Norge, Danmark och Sverige för att se hur pass lika de är och för att se om det finns några väsentliga skillnader på ett övergripande plan. Syftet med genomgången är att finna en gemensam bas för den verifieringsmetod som jag utvecklar inom ramen för FoU-projektet “Fire Safety Design with Sprinklers”.

Överlag är byggreglerna väldigt lika i sin uppbyggnad och den största skillnaden ligger i detaljernas utformning, dvs. de exempel på lösningar som redovisas och är nivåsättande för brandskyddet. Här har jag dock inte kommit så långt ännu. En annan skillnad är att de svenska byggreglerna är på nästan 50 sidor, de danska omfattar 11 sidor och de norska rymms på 6 sidor. Frågan är om vi vann eller förlorande denna fight!?!