Broar och deras bärförmåga vid brand

I det senaste numret av “Journal of Fire Protection Engineering” finns en artikel av Bennets och Moinuddin som utreder hur bärförmågan hos en kabelbro påverkas av en brand i fordon uppe på bron.

Orinoquia_IV

Författarna skissar på tre olika scenarier där det första är en helt vanlig lastbilsbrand på 20-50 MW och de två andra scenarierna handlar om transport av brandfarlig vätska resp. brandfarlig gas. Författarna konstaterar med hjälp av en värmeledningsmodell att oskyddade bärkablar kan förlora 50 % av sin bärförmåga efter 5-18 min. Vidare konstarerar de att kablar som skyddas av ett tunnt skikt av mineralullsisolering (13 mm) bibehåller 50 % av sin bärförmåga i 70 min eller längre.

Artikeln är intressant, en av de första jag sett när det gäller broar och bärmförmåga vid brand. Det hade varit riktigt intressant att få ta del av dimensioneringen av våra egna broar (Öresundsbron, Högakustenbron, m.fl.) Har brandpåverkan beaktats här?