IAFSS Karlsruhe 2008

 iafss

Den 21-26 september är det dags för den stora IAFSS-konferensen i Karlsruhe, Tyskland. Totalt 116 presentationer och dessutom workshops om utrymning, bärande konstruktioner och flamspridning ryms på de sex konferensdagarna.