Svenska bidrag på ”7th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods” i Nya Zealand 2008

Jag har tidigare skrivit att mitt paper ”Redefining fire safety in Swedish high-rise buildings” har kommit med på konferensen. Inte helt oväntat finns där fler svenska bidrag och åtminstone ett isländskt:

  • ”Methodology for Risk Based Fire Resistance Design of Structural Members” av M. Nilsson, M. Ödén, and S. Jeansson (från FSD).
  • ”Design Principles for Fire-Safety and Load-Bearing Structures – Fundamental Difference in Controllling Fire Risk” av Johan Lundin (från WSP).
  • ”The Influence of Fire Department Intervention for the Fire Safety of High-Rise Buildings” av Jens Bengtsson, Daði Þorsteinsson, Björn Karlsson och Böðvar Tómasson (från Línuhönnun).