Tekniska byten och sprinkler

När jag forskade kring boendesprinkler inför min lic gjorde jag också några analyser av möjliga ”tekniska byten” vid installation av boendesprinkler. Dessa finns dokumenterade i publikationen ”Boendesprinkler räddar liv” och berör framförallt brännbar fasad i mer än två våningar, minskade krav på skydd mot brandspridning via fönster, minskade krav på ytskikt i bostad och ökat gångavstånd till utrymningsväg.

Nu har ett nytt projekt initieras. Med hjälp av finansiering bland annat från Brandforsk ska möjliga ”tekniska byten” vid installation av sprinkler verifieras och dokumenteras. Projektet drivs i nordisk anda och syftar till att dokumentera sprinklerprestanda för olika skyddsuppgifter, samt en metod för att verifiera hur olika avsteg kan kombineras med varandra med önskvärd säkerhet. Jag kommer ha en intressant roll i projektet, men är inte riktigt säker på hur den ser ut ännu.