Jag har ingen chans utan @RISK

Jag har de senaste 10 åren jobbat med mjukvaran @RISK för mina beräkningar. I och med att @RISK jobbar som ett tilläggsprogram till Excel är det otroligt enkelt och användbart att bygga modeller för beräkning av sannolikheter, frekvenser, konsekvenser och risk. Fördelarna med att hantera variation och osäkerheter explicit är mycket stora eftersom mitt svar blir bra mycket mer nyanserat än om jag hade använt värsta troliga konservativa värden hela vägen.Jobbar du också med @RISK och Excel? Jag kan bidra med värdefull kunskap hur du ska bygga upp modeller för att förbättra din effektivitet.