Turbulent jet och tunggasspridning

Jag har i tidigare inlägg skrivit en hel del om spridning i luft. Denna gång handlar det om de modeller vi använder. Arbetsgången är tydlig och finns beskriven i appendix 1 i FOA:s ”Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor”.

Först bestäms initialvärden beroende av utsläppets karakteristiska. Handlar det om en avdunstande pöl eller om en turbulent jet? Därefter avgörs om det sker någon tunggasspridning. Om så är fallet görs beräkningar med en tunggasmodell som sedan övergår till en modell för passiv spridning. Finns det inget tunggassteg blir det passiv spridning med en gång. Jag har en känsla av att det slarvas en hel del vid handberäkningar med spridning i luft. Jag har själv haft uppfattningen att det ofta går att använda en modell för passiv spridning direkt. Men, tyvärr, resultatet blir ganska missvisande. Både turbulent jet och tunggasspridning skickar iväg molnet med betydligt mindre inbladning av luft än vad modellen för passiv spridning gör. Se därför upp så att du inte underskattar koncentrationerna på nära avstånd (< 300 m) från utsläppskällan.