Väntar på resultat

Skärmklipp

Min dator räknar. 500 000 iterationer, 5 ggr. Därefter vet jag hur samhällsrisken är utmed Hamnleden i centrala Helsingborg. Individrisken har jag redan beräknat. Den behöver jag inte ta fram med @RISK då jag redan har statistiska fördelningar för olika olyckors konsekvenser. Samhällsrisken är en annan sak. Den beror på alldeles för många faktorer som varierar med tid och plats utmed transportleden. Viktiga frågor är:

  • Var inträffar olyckan?
  • Vid vilken tidpunkt?
  • Vilket scenario uppkommer?
  • Hur långt når olyckan?
  • Vilken effektzon gäller?

Drygt att vänta. Bäst att ta lunch (eller dra ut på en springrunda…)