Artikel om riskhantering i samhällsplaneringen

I veckan kom årets första nummer av Bi-lagan ut. Jag har skrivit en artikel om rationell riskhantering i samhällsplaneringen som du hittar här. Artikeln omfattar en snabb genomgång om var vi står idag och mina tankar kring arbetet med riskhänsyn i planeringsfrågor. Känner du för att kommentera artikeln så går det utmärkt här i bloggen.