“Bostäder kan byggas på norra kajen”

En artikel i HD skriver:

“Det kan gå att bygga bostäder längst i norr på Skeppsbrokajen. Även kontor och hotell kan få plats. Det visar en riskinventering som Landskrona kommun har beställt.”

Det är alltid trevligt när tidningen skriver om ens arbete och jag tycker definitivt att min utredning blivit korrekt citerad. Skeppsbrokajen har en komplicerad riskbild och jag konstaterar att det finns flera utmaningar att lösa innan det går att avgöra i vilken omfattning området kan bebyggas. Bland annat måste buller- och luftföroreningsituationen studeras mer i detalj, liksom risken för påsegling.

0 tankar kring ”“Bostäder kan byggas på norra kajen”

  1. Pingback: Wuz » Trelleborgs Allehanda uppmärksammar mitt arbete med östlig anslutning till hamnen