Färdig med torsdagens riskutbildning

image

På torsdag ska jag träffa Bengt Dahlgrens brand- och riskingenjörer för att hålla en riskutbildning med fokus på samhällsplanering och farligt gods. I hela 5 h ska vi tillsammans reda ut begrepp kring risknivåer, värdering, analys av frekvenser och konsekvenser, samt gör ett försök att finna den ideala modellen för riskanalys i dessa sammanhang. Farligt gods är lurigt, framförallt då indata i många avseende är riktigt svårt att få tag i. Vi vet att olyckor med farligt gods kan ge upphov till en rad olika konsekvenser, exempelvis:

  • Detonation – tryck
  • UVCE/BLEVE/Jetflamma – strålning
  • Pölbrand – strålning
  • Utsläpp av giftiga ämnen (gas/vätska)
  • Frätskada

Men, endast ADR/RID-klass är känt! Hur ska vi då göra med ämnen som t.ex. Etylendiamin (UN 1604). Vätskan är märkt “83”, dvs. den är både frätande och brandfarligt. Komplicerande i sammanhanget är att den ger i från sig rejält med giftiga gaser när den brinner… Detta är en av alla frågor som vi kommer att behandla på tordag. Jag ser framemot en givande dag fylld av en hel del livliga diskussioner och förhoppningsvis många kreativa svar.