Invallningskanter en trafikfara?


Bild lånad från sydsvenskan.se.

Sydsvenskan skriver om en trafikolycka på Sydöstra vägen i Lund där en bilist som vejde för en motorcykel träffade kantstenen och studsade tillbaka ut i vägbanan och träffade motorcykeln. Dessa höga och tvära kantstenar kritiseras nu utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. En intressant reflektion i sammanhanget är att en hög kant tillsammans med ett avåkningsskydd är riskreducerande åtgärder som ofta rekommenderas utmed transportleder för farligt gods. Dessa åtgärder är effektiva då de säkerställer att både fordon och läckande vätskor stannar kvar på vägbanan. Inte har jag tänkt på att de kan vara trafikfarliga…