Länsstyrelsens riktlinjer för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods

Mitt under semestern valde Länsstyrelsen i Skåne att publicera sina riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Hur kunde jag missa det? Även om jag och Martin Kylefors har författat stora delar av rapporten vill jag ju ha koll på när den blir officiell. Läs och njut om du vill veta mer om bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods.