Nyckelhålsparken i Höllviken

I ett av mina jobb på ØSA angående riskhänsyn tittade jag på en etablering av hotell i Nyckelhålsparken i Höllviken. Hotellet skulle placeras i direkt anslutning till Rv100 som utgår en rekommenderad färdväg för farligt gods. I analysen identifierade att det faktiska antalet transporter med farligt gods genom Höllviken är mycket lågt (c:a 3 fordon/vecka), men också att det fanns en topografiskt ogynnsam situation som måste kompenseras för i form av antingen ett längre skyddsavstånd eller en vall.

nytthotell_126743a

Nu skriver Sydsvenskan att bygglov har lämnats in för hotellet. Det är alltid kul när ett projekt går från planförslag till detaljplan och vidare till bygglov.