Riskkriterier i praktiken

Igår höll jag en presentation vid Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) seminarium om riskkriterier. IPS har nyligen tagit fram en vägledning i frågan, vilken kommer att diskuteras under dagen. Min presentation är fokuserad på hur frågor om farligt gods hanteras i Skåne.