Säkerheten prövas igen, igen och igen…

Sydsvenskan skriver idag om ett av mina projekt “Sockerbruksområdet” i Lund:

Närheten till järnvägen innebär risk för brand, urspårning och gasmoln från kemikalier. Nu vill länsstyrelsen pröva att en plan för 300 nya bostäder på Sockerbruksområdet uppfyller kraven på säkerhet.

Sockerbruksområdet ligger på den västra sidan av Lund C och riskfrågorna har spelat en central roll i planeringen av området när den drog igång med ett planprogram för snart fem år sedan. Den första riskanalysen tog fram riktlinjer för alla kvarter i området och för det nu aktuella kv. Raffinaderiet konstaterades att bostäder och kontor går att bygga under förutsättning att åtgärder vidtas för att skydda mot urspårning, brandspridning och utsläpp av giftig gas, se nedanstående figur.

image

Den detaljplan som Lunds kommunfullmäktige har antagit innehåller säkerhetsåtgärder som tillsammans gör att kraven på säkerhet uppfylls. Detta har visats för Länsstyrelsen vid flertalet tillfällen under de senaste tre åren, både i skrift och vid muntliga redovisningar. Jag undrar vad som ska prövas denna gång?