Sårbart transportsystem

olycka6

I fredags välte en tankbil på Essingeleden i Stockholm med stora trafikproblem som följd. Det tog nästan 8 h innan trafikkaoset var åtgärdat. Denna gång medförde fordonet inte farligt gods och tankens innehåll läckte ej heller ut. Det visar visserligen att de tankar som används för transport av farligt gods tål en hel del, men det finns en annan sak som oroar.

Hur är det möjligt att en trafikolycka orsakar en så pass stor konsekvens för hela trafiksystemet? Milslånga köer, avstängning av vägar och tunnlar. Vad hade egentligen hänt om tankbilen medförde farligt gods? Bärgningsarbetet efter urspårningen i Kävlinge pågick i 3 dygn och 9000 människor evakuerades. Hur hade det betydligt mer tätbefolkade Stockholm hanterat detta?