Vad händer i Helsingborg?

För några veckor sedan var det en intensiv debatt på hd.se om Kemiras var eller inte vara i Helsingborg. Stora delar av debatten hade sin utgångspunkt i den konsekvensanalys som Kemira gjort med anlending av pågående miljöprövning. Konsekvensanalysen visade att stora delar av centrala Helsingborg kan påverkas av en olycka, om än en osannolik sådan. Jag skrev ett antal inlägg om detta (se nedan) och undrade nyss vad som egentligen hänt sedan dess?

Bild från hd.se

hd.se idag kan man läsa att kommunledningen ger Kemira grönt ljus med en förmaning att företaget bör utreda om det finns "adekvata åtgärder" som kan sättas in för att "förhindra de olycksscenarier som kan medföra påverkan utanför Kemiras område".

Utifrån riskhanterarens perspektiv innebär “adekvata åtgärder” troligen att man ska beakta en åtgärds kostnadseffektivitet när man bedömer om den ska genomföras eller inte. En kostnadseffektiv åtgärd ger en stor riskreduktion i förhållande till vad den kostar. Kemira kommer nu att gå vidare med ett antal fördjupade riskanalyser där man ska titta på risknivåer för att tydligare kunna värdera om man har vidtagit tillräckligt många olycksförebyggnaden och skadebegränsande åtgärder för att kunna acceptera en olycka där “allt inom 700 m dör på några sekunder”. Helt rätt enligt mitt tycke…

Läs mer här:

“Dödens vagnar” – hur farligt är egentligen svaveldioxid
Olycksrisker i samhället
Allt inom 700 m dör på några sekunder!

2 tankar kring ”Vad händer i Helsingborg?

 1. Jonas

  Värderingen i om man ska ge tillstånd borde ju vara om det är

  A: Fortsatt tillstånd för en verksamhet som pågått enligt ett tidigare tillstånd men där kommunen i sitt planarbete tillåtit att man bygger bostäder nära anläggningen.

  eller

  B: Helt nytt eller utökat tillstånd (större mängder eller liknande) som innebär en större risk för bostadsområdet än den som förelåg när man tillät bostäder.

  My 2 cents…

 2. Pingback: Wuz » Tuff dag!?!

Kommentarer är stängda.