Workshop i riskanalys & farligt gods

Igår höll jag en workshop i riskanalys och farligt gods för Lunds kommun. Workshopen hade deltagare från flera olika förvaltningar och syftade till att dels öka kunskapen och dessa frågor och dels att ge ökad förståelse för olika förvaltningars roll i sammanhanget. Jag höll låda den mesta av tiden, men fick bra stöd av räddningstjänstens representanter med tänkvärda inlägg. Min presentation gjorde jag för första gången i Prezi och den såg ut så här.